Fjärravläsning AMR

Logger 1010 har utvecklats delvis för att kunna erbjuda mindre fastighetsägare, båthamnar, campingplatser och liknande aktörer en prisvärd möjlighet att via fjärravläsning läsa av och debitera sina hyresgäster för:

  • Värme
  • Elförbrukning
  • Total vattenförbrukning
  • Varmvattenförbrukning

För att kunna erbjuda ett koncept med MID-certifierade mätare har vi ett stort eget lager av mätare:

Mer information finns

På hemsidan www.fjarravlasning.se beskriver vi fjärravläsningskonceptet mer utförligt, med exempel på vilka komponenter som behövs, och ett antal prisexempel på vad det skulle kosta att köpa logger och mätare för att kunna fjärravläsa t.ex. 4, 10 eller 15 lägenheter. (El och VVS-Installation tillkommer)

Verktyg för fjärravläsning

Webbtjänstens funktion ”Mätare”

Ett menyval som enbart visas i företagsabonnemang.

Räkneverk

På sidan räkneverk visas en sammanställning av alla räkneverk från alla loggrar anslutna till samma konto. Med räkneverk menas räkneverk i elmätare, energimätare och vattenmätare anslutna via Modbus och M-bus.

Exempel på sida som visar räkneverk vid fjärravläsning
Exempel på sida som visar räkneverk vid fjärravläsning

Detta visas i de olika kolumnerna:

  • Logger – den logger räknarkanalen finns på
  • Kanal – kanalnamn på den kanal där räknaren finns
  • Start – vilket datum räknaren började loggas
  • Räkneverk – nuvarande mätarställning
  • Denna månad – förbrukade enheter denna månad (kWh eller m3)
  • Föreg. månad – förbrukade enheter föregående månad
  • Valfri period – här visas förbrukning för valfri period, t.ex från: 23101112 till 23122405 . (Avser 2023-10-11 klockan 12.00 till 20231224 klockan 05.00)
VALFRI PERIOD

Denna funktion är användbar för den som vill ha koll på kostnad eller debitera för annan period än jämna månader. Förbrukningsberäkning kan här ske på som minst timintervall.

klicka ”välj” period för att beräkna förbrukning för valfri period, en meny öppnas för val av start- och slutdatum, år, månad, dag samt timme. När beräkningen är klar visas den i kolumnen ”Valfri” period. Om beräkningen sker för ett kostnadsställe sker en separat beräkning för varje ingående räkneverk, dessutom med hänsyn till procentuell andel.

Kostnadsställen

På sidan kostnadsställen går det att skapa kostnadsställen med upp till fem mätare per kostnadsställe. Det går att ange en procentsats för varje mätare för den som till exempel vill fördela en värmekostnad på flera hyresgäster efter yta.

Kostnadsställen visas i en lista på samma sätt som räkneverk, i listan framgår vilka räknare som ingår i varje kostnadsställe och hur stor förbrukningen är.

Detta visas i de olika kolumnerna:

  • Kostnadsställe – namn på kostnadsställe (klicka namnet för att redigera kostnadsstället)
  • Räknare – antal räknare som ingår i kostnadsstället, för varje räknare visas en separat rad med de kolumner som räknas upp nedan:
  • Kanal – kanalnamn på den kanal där räknaren finns
  • Andel – hur stor andel i procent av räknaren som belastar kostnadsstället
  • Denna månad – förbrukade enheter denna månad (kWh eller m3)
  • Föreg. månad – förbrukade enheter föregående månad
  • Valfri period – här visas förbrukning för valfri period