Logger 1010 Modbus

Logger 1010 Modbus

Logger 1010 kommer i ett antal bestyckningar bland annat Modbus. Med denna bestyckning så kan man ansluta t ex elmätare eller värmemätare med Modbus kommunikation.
Vanligast är det att man använder Modbus till elmätare.

Via Modbus kan upp till 30 mätare anslutas, t:ex elmätare, energimätare, vattenmätare och co2/temp/fuktmätare.
Avläst utrustning ansluts med 2 eller 3-ledarkabel i en slinga. (Se kretsscheman i menyn ovan för utförligare beskrivning)

Avläsning av utrustning ansluten via Modbus sker som normalt en gång i minuten, men det kan ändras både uppåt och nedåt.

Maximalt antal mätparametrar från en och samma enhet är 15. Maximalt antal mätparametrar för alla inkopplade enheter är totalt 30. Om en mätparameter läses ut från varje enhet går alltså 30 enheter att ansluta. Om två mätparametrar läses ut från varje enhet går 15 enheter att ansluta. Det går förstås att kombinera fritt, till exempel 20 enheter med 1 mätparameter och 1 enhet med 10 mätparametrar. Notera även att antalet möjliga mätparametrar kan begränsas av hur många givare av andra typer som ansluts till loggern. Logger 3030 och Logger 1010 klarar totalt 70 givare, varje mätpunkt för Modbus räknas som en givare.

Om fler än 30 enheter behöver loggas så löses det enkelt genom att installera ytterligare loggrar. Data från flera loggrar kan skickas till samma konto i webbtjänsten och presenteras tillsammans.