Logger 1010 Alternativ

Hovra över menyalternativet ”Logger 1010 Alternativ” för att välja de olika bestyckningar som Logger 1010 kan bestyckas med.