Logger 1010 Standard

Logger 1010 är en kraftfull logger/styrenhet med fokus på att vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för en uppsjö av givare, loggning lokalt och på distans och larmmöjligheter via sms- och e-post, gör användningsområdena i det närmaste oändliga.
Logger 1010 är i många avseenden mycket lik Logger 3030. Konstruktionen är bantad och optimerad för mätning, fjärravläsning och debitering, men med vissa styrmöjligheter kvar.
Det kompakta formatet, möjligheten till DIN-skenemontage, pluggbara skruvplintar, samt skruvplint för strömförsörjning via DIN-skenemonterad nätadapter, gör Logger 1010 mycket elskåpsvänlig.

Några exempel på användningsområden:

  • villor, fritidshus, hyresfastigheter, lokaler där man vill hålla koll på inomhusklimat, uppvärmning, el-, energi- och vattenförbrukning
  • butiker, restauranger, laboratorium för att övervaka kylar/frysar och larma vid fel
  • solfångaranläggningar, både för el och värme där man vill hålla koll på temperaturer och producerad energi
  • värmepumpar, fastbränslepannor (pellets/flis) för övervakning och intrimning
  • fjärravläsning och debitering, exempelvis el-, vatten- och värmeförbrukning för hyresgäster, laddstolpar för el- och hybridbilar, samt campingplatser som vill debitera kunder för den el de faktiskt förbrukat
  • elprisstyrning/timprisstyrning för att använda el då den är som billigast

Logger 1010 hanterar upp till 70 mätpunkter. Mätdata kan lagras med intervall så tätt som en gång var tionde sekund.

Tre seriella digitala sensoringångar ger möjlighet att ansluta Dallas temperaturgivare, samt olika moduler, bland annat en temp/fukt/ljusmodul och en miljömodul som mäter temp/fukt/ljus/CO2/partikelhalt.
Det går även att ansluta upp till två externa text-displayer till sensoringångarna för att visa mätvärden och larm på avstånd från loggern. Dessutom kan IO-kretsar anslutas för digitala in- och utgångar. De givare/enheter som ansluts till en sensoringång kan parallellkopplas i en enda lång slinga för minimal kabeldragning.

Logger 1010 har en mängd anslutningsmöjligheter för olika typer av förbrukningsmätare:

  • Logger 1010 har sex interna ingångar för pulser som kan användas för att läsa av elmätare, vattenmätare, flödesmätare och energimätare som har pulsutgång eller blinkande diod.
  • Elmätare, vattenmätare, flödesmätare och energimätare kan även anslutas via seriell Modbus och M-bus (Modbus och M-bus är tillbehör), varvid avläsningsnoggrannheten ökar och det ges tillgång till många fler parametrar att läsa ut i jämförelse med avläsning via pulsingång.
  • Det går också att ansluta huvudelmätare, dvs den mätare som ert elbolag äger, via seriell HAN- eller H1-port (tillbehör) och få ut spänning, ström, effekt per fas samt räkneverk.

Via Modbus kan även IO-enheter anslutas som ger analoga 0-10V och 0-20mA-ingångar samt digitala in- och utgångar.

Det går att skicka väder- och temperaturdata till loggern via http-get-anrop. Detta gränssnitt gör det möjligt ansluta en färdig ethernet-väderstation, och även att konstruera egna givare av Raspberry pi, Ardunio och liknande.

För kommunikation ansluts Logger 1010 med vanlig partvinnad nätverkskabel till ledig port på router.

Loggning sker mot Windows-pc med hjälp av programmet LoggerSoft, via fast eller mobilt bredband mot webbtjänsten e-logger (betaltjänst alt. begränsat gratisalternativ), eller helt fristående mot SD-minneskortsläsare i loggern (SD-kort ingår ej).
För den som har behov av loggning mot egen server eller kanske styrning med Rasberry pi, Arduino och liknande, finns möjlighet till kontinuerlig postning av givarvärden mot valfri HTTP-server. Dessutom finns stöd för utläsning av mätdata via Modbus TCP.

Logger 1010 har två inbyggda reläutgångar (Extra tillbehör). Fler utgångar kan fås via Onewire och Modbus. Via funktionen HTTP-utgångar kan även wifibrytare från SonOff (de produkter som stöder DIY-mode med REST-API) samt Shelly användas som utgångar.

Utgångar kan styras på flera olika sätt. Dels finns en inbyggd styrfunktion som kan styra utgångar beroende på klockslag och enkla större/mindre-än-jämförelser på givarvärden. Dels kan utgångar styras via webbtjänsten E-logger på distans. Och det går slutligen även att styra utgångar via HTTP-anrop för den som vill experimentera med Rasberry pi, Arduino och liknande. Dessutom kan utgångar loggas.

Inställningar, uppdateringar och support sker via ett gratis konto i webbtjänsten E-logger.