Inkoppling av elmätare M-bus

Sidan under uppbyggnad, schema kommer.

I princip fungerar det som inkoppling av Modbusmätare (schema finns i menyn) men ”ersätt” utgången för Modbus A och B med utgången för Mbus + och – istället.